Emeryci spisujący spadek

Prawo spadkowe – Bielsko-Biała

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego określający zasady przejścia praw i obowiązków po śmierci. Źródłami prawa spadkowego są w przeważającej mierze Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego. Prawo spadkowe określa przede wszystkim, co podlega dziedziczeniu, a co nie. Podaje także informacje o osobach uprawnionych do dziedziczenia, zasady odpowiedzialności za długi oraz sposoby nabywania praw w inny niż dziedziczenie sposób.

Działania podejmowane w ramach prawa spadkowego

Wielokrotnie pracowaliśmy już przy sprawach z zakresu prawa spadkowego. Zajmujemy się m.in. ustalaniem osób uprawnionych do dziedziczenia czy przeprowadzaniem działu spadku. Podejmujemy również takie działania jak:

  • doradztwo w sprawach spadkowych przy sporządzaniu testamentów, umów o zrzeczenie się dziedziczenia, wydziedziczeniu,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spis inwentarza, zabezpieczenie spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych i zarząd spadku nieobjętego,
  • reprezentacja klientów w sprawach o zachowek, wykonanie zapisu i stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego.

Zapraszamy na spotkanie do naszej kancelarii adwokackiej znajdującej się w Bielsku-Białej. Naszymi klientami są również mieszkańcy Żywca, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic i innych okolicznych miast.