Drewniany młotek

Prawo rodzinne – Bielsko

Oferujemy usługi w zakresie prawa rodzinnego. Dotyczy ono zarówno kwestii majątkowych, jak i niemajątkowych. Obowiązuje wszystkich członków rodziny. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych m.in. z adopcją czy podziałem zasobów materialnych. Sprawom tego typu często towarzyszą wielkie emocje i konflikty między małżonkami. Pomoc specjalisty okazuje się niezbędna, gdy strony nie są w stanie samodzielnie wypracować zadowalającego kompromisu. Zakres naszych usług obejmuje takie działania jak:

  • reprezentacja klientów w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku dorobkowego i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,

  • prowadzenie spraw związanych z pochodzeniem dziecka (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa), opieką nad dzieckiem (pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej), ustaleniem kontaktów z dziećmi oraz alimentami (dochodzenie alimentów na dziecko oraz pomiędzy małżonkami),
  • reprezentacja klientów przed sądami oraz w postępowaniu mediacyjnym,
  • sporządzanie projektów planów wychowawczych,
  • prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie oraz o zobowiązanie do leczenia psychiatrycznego i odwykowego.

Pomoc z zakresu prawa rodzinnego

Każdy z członków naszego zespołu cechuje się pełnym profesjonalizmem. Posiadamy nie tylko niezbędną wiedzę na temat prawa rodzinnego, ale również bogate doświadczenie, które wykorzystujemy w pracy z kolejnymi klientami. Zajmujemy się nie tylko sprawami z zakresu prawa rodzinnego, ale również m.in. prawa karnego. Nasza kancelaria znajduje się w Bielsku-Białej, ale obsługujemy również klientów m.in. z Cieszyna czy Żywca.