Uścisk dłoni wymieniony przez mężczyzn

Prawo administracyjne – Bielsko

Prawo administracyjne reguluje stosunki pomiędzy dwoma podmiotami, z których jeden jest organem administracji publicznej. Drugim podmiotem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca jednak zdolność prawną. Podstawową cechą wyróżniającą te stosunki jest fakt, że organ administracji publicznej posiada ściśle określone uprawnienia władcze w stosunku do drugiej strony. Podstawowym celem prawa administracyjnego jest regulacja funkcji państwa jako podmiotu władzy i ustalanie jego kompetencji.

Czynności podejmowane w ramach prawa administracyjnego – Bielsko

Adwokaci tworzący nasz zespół to doświadczeni specjaliści w różnych dziedzinach prawa: prawie gospodarczym, karnym, cywilnym, jak również administracyjnym. W zakres czynności podejmowanych w dziedzinie prawa administracyjnego wchodzi np. sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej. Podejmujemy również takie działania jak:

  • doradztwo prawne w sprawach przed organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej), ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu budownictwa, geodezji, planowania przestrzennego, postępowania reprywatyzacyjnego (nieruchomości przejęte na podstawie dekretów rolnego i leśnego) i gospodarki odpadami,
  • reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Bielsku-Białej, jednak współpracujemy również z mieszkańcami Żywca, Cieszyna i okolic.