Otwarty laptop na biurku

Prawo gospodarcze – Bielsko

Prawo gospodarcze nie jest faktyczną dziedziną prawa. Jest to zwyczajowe określenie, które obejmuje regulacje dotyczące statusu prawnego przedsiębiorców i stosunków prawnych związanych z działalnością gospodarczą. Dzieli się je na prawo gospodarcze prywatne i publiczne.

Prawo gospodarcze prywatne tak samo jak prawo cywilne opiera się na zasadzie równorzędności podmiotów. Zajmuje się regulacją stosunków między przedsiębiorcami, a także między przedsiębiorcą a konsumentem.

Prawo gospodarcze publiczne zajmuje się wyłącznie stosunkami między przedsiębiorcą a państwem. Określa również warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Działania podejmowane w ramach prawa gospodarczego

W obrębie prawa gospodarczego podejmujemy się takich czynności jak:

  • windykacja należności, sporządzanie wezwań do zapłaty, ugód, prowadzenie negocjacji, reprezentacja wierzycieli i dłużników przed sądami i komornikami,
  • doradztwo dla spółek prawa handlowego, pomoc prawna dla wspólników i organów spółek, sporządzanie projektów uchwał, umów i oświadczeń ze stosunków pomiędzy spółką a jej wspólnikami, reprezentacja klientów na posiedzeniach organów spółek,
  • reprezentacja klientów w sprawach rejestrowych, rejestracja spółek i sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • reprezentacja klientów podczas negocjacji handlowych,
  • reprezentacja klientów przed sądami, prokuraturami, komornikami, organami administracji publicznej.

Nasza kancelaria adwokacka znajduje się w Bielsku-Białej, jednak współpracujemy również z klientami z takich miejscowości jak Żywiec czy Czechowice-Dziedzice.