Podpisywanie dokumentów

Prawo cywilne – Bielsko-Biała

Prawo cywilne zajmuje się relacjami majątkowymi i niemajątkowymi między równorzędnymi podmiotami. Zasady, na jakich funkcjonuje, określa Kodeks cywilny. W zakres tej gałęzi prawa wchodzą:

 • część ogólna (zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zasady ochrony dóbr osobistych i czynności prawne),
 • prawo rzeczowe (prawa na rzeczach ruchomych i nieruchomościach),
 • prawo zobowiązań (regulacje form wymiany dóbr i usług),
 • prawo spadkowe (zasady dziedziczenia),
 • prawo rodzinne (regulacja stosunków prawnych w rodzinie),
 • prawo własności intelektualnej (obejmuje prawo autorskie i prawa własności przemysłowej).

Zakres prawa cywilnego

Działając w obrębie prawa cywilnego, wykonujemy takie czynności jak:

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości – zasiedzenie, uwłaszczenie, księgi wieczyste,
 • prowadzenie spraw o ochronę własności,
 • dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe i osobowe, w tym od zakładów ubezpieczeń (wypadki komunikacyjne, szkody ma mieniu, błędy medyczne),
 • prowadzenie spraw lokalowych, obsługa wspólnot mieszkaniowych, eksmisje, odzyskiwanie należności,
 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego,
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego,
 • sprawy o odszkodowania związane z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
 • reprezentacja klientów przed sądami i komornikami.

Nasza kancelaria adwokacka znajduje się w Bielsku-Białej, jednak obsługujemy również klientów z okolicznych miejscowości takich jak Żywiec czy Cieszyn.