Oferta dla przedsiębiorców – Bielsko

Wiemy, jak wiele wyzwań stoi dzisiaj przed właścicielami firm. Dotyczą one nie tylko zarządzania przedsiębiorstwem, ale również dostosowywania działalności do wymogów prawa. Starając się wychodzić naprzeciw potrzebom zarówno dopiero się rozwijających, jak i doświadczonych firm, proponujemy Państwu ofertę dla przedsiębiorców. Nasi prawnicy posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie z zakresu m.in. prawa gospodarczegoprawa administracyjnego.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej i bieżącej pomocy prawnej dla przedsiębiorców działających zarówno w formie spółek osobowych i kapitałowych, jak i dla osób fizycznych wykonujących indywidualną działalność gospodarczą. Wieloletnie doświadczenie naszych adwokatów w zakresie obsługi prawnej klientów korporacyjnych, dostarczyło wiedzy i know–how niezbędnych przy rozwiązywaniu problemów prawnych tego rodzaju klientów, wykraczających poza aspekty ściśle związane ze stosowaniem prawa, bo uwzględniających również gospodarcze realia funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla klienta korporacyjnego, nasz zespół prawników współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz biegłymi innych specjalności. Kancelaria posiada ugruntowaną znajomość realiów funkcjonowania administracji publicznej i stosowania prawa i procedury administracyjnej, co pozwala wzbogacić ofertę dla firm o tę często zaniedbywaną w praktyce płaszczyznę. W toku świadczonej pomocy prawnej prawnicy kancelarii wielokrotnie występowali w sądowych procesach gospodarczych przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi w sprawach, których wartość przedmiotu sporu wynosiła minimum kilkaset tysięcy złotych, legitymując się znajomością realiów prowadzenia takich spraw i odnotowując na tym polu sukcesy.

Nasz ofertę kierujemy nie tylko do przedsiębiorców z Bielska-Białej, ale również Żywca, Cieszyna i innych okolicznych miast.