Przekazanie dokumentów

Prawo pracy – Bielsko

Prawo pracy reguluje społeczne stosunki związane z pełnieniem pracy. Reguluje ono prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Przepisy prawa pracy są zawarte nie tylko w Kodeksie pracy, ale również w porozumieniach zbiorowych, regulaminach i statutach określających warunki współpracy stron. Regulacje prawne dotyczą również sposobu zakończenia owej współpracy, warunków niezbędnych do jej zawarcia, a także czasu pracy.

Usługi świadczone w ramach prawa pracy

Nasza kancelaria obsługuje zarówno pracodawców, jak i pracowników. Zajmujemy się sporządzaniem umów niezbędnych do zatrudnienia nowych osób w przedsiębiorstwie, a także reprezentacją firmy w rozmowach ze związkami zawodowymi. Pośredniczymy nie tylko w stosunkach między pracodawcą a pracownikiem, ale również reprezentujemy naszych klientów przed organami państwowymi. Podejmujemy działania takie jak:

  • kompleksowe doradztwo w sprawach pracowniczych (sporządzanie umów o pracę i pozostałej dokumentacji ze stosunku pracy) – współpraca w tym zakresie z HR Managerem,
  • reprezentacja pracodawców w stosunkach ze związkami zawodowymi oraz radami pracowniczymi,
  • sporządzanie projektów wewnątrzzakładowych aktów normatywnych (regulaminy, układy zbiorowe pracy),
  • sporządzanie projektów oświadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • reprezentacja klientów (pracodawców i pracowników) przed sądami w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o ustalenie stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia za pracę, o uchylenie kary porządkowej,
  • reprezentacja klientów przed Państwową Inspekcją Pracy,
  • reprezentacja klientów w sprawach o emeryturę z obniżonym wiekiem emerytalnym.

Zapraszamy do współpracy zarówno klientów prywatnych, jak i przedsiębiorców. Zajmujemy się również m.in. prawem gospodarczym. Działamy na terenie Bielska, Żywca, Czechowic-Dziedzic i okolic.